close
تبلیغات در اینترنت
معرفی کتاب/ فرهنگ کتاب خوانی/ فروشگاه کتاب/ کتاب روانشناسی/ جزیره ذهن

روانشناسی

معرفی کتاب/ فرهنگ کتاب خوانی/ فروشگاه کتاب/ کتاب روانشناسی/ جزیره ذهن

معرفی کتاب/ فرهنگ کتاب خوانی/ فروشگاه کتاب/ کتاب روانشناسی/ جزیره ذهن

معرفی کتاب/ فرهنگ کتاب خوانی/ فروشگاه کتاب/ کتاب روانشناسی/ جزیره ذهن

معرفی کتاب/ فرهنگ کتاب خوانی/ فروشگاه کتاب/ کتاب روانشناسی/ جزیره ذهن

درمان شوپنهاور از اروین یالوم

📚 قطعه ای از کتاب

🌿نیمی از نگرانی ها و اضطراب های ما مربوط به نظر دیگران است... ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم.

🌿نظر دیگران تصوری خام یا یک وهم است که هر لحظه می‌تواند تغییر کند.
🌿نظر دیگران به نخی بند است و ما را برده آنان می کند. برده نظراتشان و بدتر، برده ‌آنچه وانمود می‌ کنند به نظرشان می‌ رسد.

📚درمان شوپنهاور
✏️اروین یالوم

.................................................................................

WWW.JAZIREZEHN.IR

TELEGRAM: @JAZIREZEHN

INSTAGRAM: @JAZIREZEHN

APARAT: @JAZIREZEHN



دوشنبه 22 ارديبهشت 1399 23 ادامه مطلب