دروغ سنج چیست؟| از کجا بفهمیم کسی دروغ می گوید؟| مائده امین الرعایا| جزیره ذهن

دروغ سنج چیست؟ آیا دروغ سنج واقعی وجود دارد؟ یکی از نکات جالب توجه در عرصه روانشناسی، ارتباط مستقیم حالات روانشناختی با جسم افراد است؛ قطعا همه ما در شرایط اضطراب زا قرار گرفته ایم. این لحظات برای ما تداعی کننده شرایطی همراه با افزایش ضربان قلب، تعریق بدن و گاها سرد شدن دست و …