پاورپوینت آسیب های خانواده | مائده امین الرعایا | جزیره ذهن

حتما اطراف خود، با زوج های تازه نفس رو به رو شده اید که دچار اختلافات سطحی و یا حتی جدی شده اند. اما ریشه مشکل کجاست و چطور می توانیم از پیشروی اختلافات جلوگیری کنیم؟ در این فایل، با اشاره به سخنان ائمه و با رویکرد مثبت