پاورپوینت هیجان های مرتبه دوم رابرت پلاچیک | انگیزش و هیجان| سایت روانشناسی جزیره ذهن

هیجانات مرتبه دوم رابرت پلاچیک چیست؟ هیجانات مرتبه دوم پلاچیک چیست؟ پلاچیک اولین بار در سال ۱۹۸۰ مدل مخروطی (سه بعدی) یا مدل چرخی (دوبعدی) را در جهت توضیح نحوه ارتباط هیجان‌ها ارایه کرد. او ۸ هیجان پایه را به صورت دوقطبی پیشنهاد کرد: شادی و غم ترس در مقابل عصبانیت اعتماد در برابر نفرت …