روانشناسی

شانس کار

عکس,عکس نوشته,پشیمان,روانشناسی,روانشناس,روانشناسی عشق,کنکوری,انگیزشی,انگیزه,کنکور,درسی,شانس,کار,

عکس,عکس نوشته,پشیمان,روانشناسی,روانشناس,روانشناسی عشق,کنکوری,انگیزشی,انگیزه,کنکور,درسی,شانس,کار,

شانس کار

شانس کار 83

من از کارهایی که کردم هیچ وقت پشیمان نمی شوم؛

اما از شانس هایی که برای انجام یکسری کارها داشتم و هیچ کاری باهاشون نکردم، پشیمانم. 


www.jazirezehn.ir 

فروشگاه